Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

DEUTSCHE BANK AG - Deutsche Bank publishes Annual Report 2014 (2/2015)

DEUTSCHE BANK AG - Deutsche Bank publishes Annual Report 2014 (2/2015)
Share
d31m8t7
POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
UNI - EN REPORT No 2 / 2015
Date of issue: 2015-03-23
Short name of the issuer
DEUTSCHE BANK AG
Subject
Deutsche Bank publishes Annual Report 2014
Official market - legal basis
Unofficial market - legal basis
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259) w związku z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. 05.184.1539) z późn. zm.
Contents of the report:
Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) today published its 2014 Annual Report. This Report contains the Bank?s audited Consolidated Financial Statements for the 2014 financial year and consists of two sections: the Annual Review and the Financial Report, which contains the 2014 Compensation Report. In addition, the Bank published its 2014 Corporate Responsibility Report and Human Resources Report.
Annexes
File Description
Annual Report 2014engl.20.03.2015.pdf Annual Report 2014

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

DEUTSCHE BANK AG, London
(fullname of the issuer)
DEUTSCHE BANK AG Banki (ban)
(short name of the issuer) (sector according to clasification of the WSE in Warsow)
Londyn
(post code) (city)
Winchester House, 1 Great Winchester Street
(street) (number)
+44 (0) 207545 8000
(phone number) (fax)
(e-mail) (web site)
(NIP) (REGON)
d31m8t7

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
Date Name Position / Function Signature
2015-03-23 Thomas Gstaedtner Authorised Signatory Thomas Gstaedtner
2015-03-23 Fatema Caderbhoy Authorised Signatory Fatema Caderbhoy

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7