Trwa ładowanie...
d47oz17
espi

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza (Spartan Capital...

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza (Spartan Capital SA) progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. (1/2012)

Share
d47oz17
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-19
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza (Spartan Capital SA) progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o przekroczeniu przez akcjonariusza Spółki, tj. przez Spartan Capital Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, progu 5% ogólnej liczby głosów w DFP Doradztwo Finansowe SA. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem: - w wyniku nabycia w dniu 19 stycznia 2012 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, 335.331 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, Spartan Capital SA posiada 736.131 akcji DFP Doradztwo Finansowe SA, uprawniających do 736.131 głosów, co stanowi 5,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce i 6,02% jej kapitału zakładowego; - przed nabyciem w/w akcji Spółki, Spartan Capital SA posiadała 400.800 akcji uprawniających do 400.800 głosów, co stanowiło 2,73% w ogólnej liczbie głosów w Spółce i 3,43% jej kapitału zakładowego.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47oz17

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Paweł Walczak Członek Zarządu Spółki
2012-01-19 Monika Ostruszka Członek Zarządu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47oz17

Podziel się opinią

Share
d47oz17
d47oz17