Trwa ładowanie...
d2b4ih6
d2b4ih6
espi

DGA - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce zależnej Ateria Sp. z o.o. (22/2013)

DGA - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce zależnej Ateria Sp. z o.o. (22/2013)
Share
d2b4ih6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DGA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce zależnej Ateria Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 9 września 2013r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników Spółki Ateria Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie Wspólników Spółki Ateria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Ateria Sp. z o.o. z kwoty 720.000 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 3.731.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych), poprzez emisję 3.011 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy (słownie: tysiąc złotych). DGA S.A. obejmie wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Ateria Sp. z o.o., w zamian za wkłady: pieniężny w kwocie 3.000.000 zł i niepieniężny w kwocie 11.000 zł w formie 1.231 udziałów, o wartości nominalnej po 100 zł każdy, które stanowią 31,76% udziałów DGA S.A. w Spółce AleKiedy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Cena emisyjna udziałów równa jest cenie nominalnej. Ogólna liczba głosów przysługujących DGA S.A. na Zgromadzeniu Wspólników
po podwyższeniu kapitału zakładowego wynosi 3.719 głosów, co stanowi 99,68% w kapitale zakładowym i głosach w Spółce. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ateria Sp. z o.o. jest pierwszym etapem działań konsolidacyjnych w Grupie Kapitałowej DGA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DGA SA
(pełna nazwa emitenta)
DGA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-896 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biurowiec Delta ul. Towarowa 35 p. V
(ulica) (numer)
061 859 59 00 061 859 59 01
(telefon) (fax)
dgasa@dga.pl www.dga.pl
(e-mail) (www)
781-10-10-013 630346245
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b4ih6

Podziel się opinią

Share
d2b4ih6
d2b4ih6