Trwa ładowanie...
d34i5qe
d34i5qe
espi

DGA - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce zależnej Life Fund Sp. z o.o. (23/2013)

DGA - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce zależnej Life Fund Sp. z o.o. (23/2013)
Share
d34i5qe

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DGA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce zależnej Life Fund Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DGA S.A. informuje, iż w dniu 9 września 2013r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników Spółki Life Fund Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie Wspólników Spółki Life Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Life Fund Sp. z o.o. z kwoty 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 2.028.000 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy złotych), to jest o kwotę 1.928.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) i utworzenie nowych 19.280 udziałów o wartości nominalnej po 100 zł każdy. DGA S.A. obejmie wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Life Fund Sp. z o.o., w zamian za wkłady: pieniężny w kwocie 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) i niepieniężny w kwocie 928.000 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) w formie następujących udziałów DGA S.A. w Spółkach zależnych: 1. 500 udziałów o wartości nominalnej 700 zł każdy, które stanowią 100%
udziałów DGA S.A. w Spółce Allcards Sp. z o.o. w zamian za nowo utworzone udziały w liczbie 2.600 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 260.000 zł. 2. 70 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, które stanowią 70% udziałów DGA S.A. w Spółce DGA Centrum Finansowe Sp. z o.o., w zamian za nowo utworzone udziały w liczbie 600 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 60.000 zł. 3. 2.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, które stanowią 100% udziałów DGA S.A. w Spółce DGA Human Capital Management Sp. z o.o., w zamian za nowo utworzone udziały w liczbie udziałów 3.260, o łącznej wartości nominalnej 326.000 zł. 4. 282 udziały o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, które stanowią 47% udziałów DGA S.A. w Spółce Inclick Sp. z o.o., w zamian za nowo utworzone udziały w liczbie udziałów 2.820, o łącznej wartości nominalnej 282.000 zł. Ogólna liczba głosów przysługujących DGA S.A. na Zgromadzeniu Wspólników po podwyższeniu kapitału zakładowego wynosi 20.280 głosów, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym i
głosach w Spółce. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Life Fund Sp. z o.o. jest elementem działań konsolidacyjnych w Grupie Kapitałowej DGA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DGA SA
(pełna nazwa emitenta)
DGA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-896 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biurowiec Delta ul. Towarowa 35 p. V
(ulica) (numer)
061 859 59 00 061 859 59 01
(telefon) (fax)
dgasa@dga.pl www.dga.pl
(e-mail) (www)
781-10-10-013 630346245
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34i5qe

Podziel się opinią

Share
d34i5qe
d34i5qe