Trwa ładowanie...
d4lmlwk

DGA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

DGA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d4lmlwk
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 095 20 212 3 347 4 843
Zysk/Strata z działalności operacyjnej -231 -1 943 -55 -466
Zysk/Strata brutto -4 825 -2 637 -1 146 -632
Zysk/Strata netto ogółem -4 702 -2 659 -1 117 -637
Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy -4 642 -2 600 -1 102 -623
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 963 -1 726 466 -414
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 677 -1 765 161 -423
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -120 172 -28 41
Przepływy pieniężne netto, razem 2 520 -3 319 598 -795
Aktywa razem 28 022 32 932 6 757 8 055
Zobowiązania razem 9 293 9 350 2 241 2 287
Zobowiązania długoterminowe 373 339 90 83
Zobowiązania krótkoterminowe 8 920 9 011 2 151 2 204
Kapitał własny 18 729 23 584 4 516 5 769
Kapitał akcyjny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominujacego 18 723 23 479 4 515 5 743
Kapitał akcyjny 9 042 9 042 2 180 2 212
Liczba akcji (w sztukach) 9 042 232 9 042 232 9 042 232 9 042 232
Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO) -0,51 -0,29 -0,12 -0,07
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 2,07 2,60 0,50 0,64
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa_skonsolidowany za 2013.pdf List Prezesa Zarządu
Opinia i raportkonsolid2013.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A.
Sprawozdanie Zarządu2013skonsoliowane.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DGA S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4lmlwk

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | DGA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | DGA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 61-896 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Biurowiec Delta ul. Towarowa | | 35 p. V | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 061 859 59 00 | | 061 859 59 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | dgasa@dga.pl | | www.dga.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 781-10-10-013 | | 630346245 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Morison Finansista Audit Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu
2014-03-21 Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Mirosława Marek Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Marzena Siemińska Kierownik Zespołu Księgowego Figures Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4lmlwk

Podziel się opinią

Share
d4lmlwk
d4lmlwk