Trwa ładowanie...
d3nszks

DIGITAL AVENUE S.A. - Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą zobowiązaną (10/2013)

DIGITAL AVENUE S.A. - Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą zobowiązaną (10/2013)

Share
d3nszks

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DIGITAL AVENUE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą zobowiązaną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Digital Avenue S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 23.09.2013r. otrzymał - w trybie postanowień art. 160 ust. 1 pkt 1) w zw. z ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o transakcjach akcjami Emitenta dokonanymi przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta zobowiązanym do przekazania informacji. Z przekazanej informacji wynika, że firma ARKLEY ASF SEED FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo ? akcyjna, blisko związana z osobą zobowiązaną, dokonała następujących transakcji nabycia oraz zbycia akcji na okaziciela Emitenta: Data Kupno/Sprzedaż Ilość Cena Wartość 05.09.2013 Kupno 7950 0,17 1351,50 zł 05.09.2013 Kupno 78050 0,18 14049,00 zł 09.09.2013 Kupno 3941 0,16 630,56 zł 12.09.2013 Sprzedaż 100.000 0,19 19.000,00 zł 12.09.2013 Sprzedaż 133.000 0,20 26.600,00 zł Wartość transakcji łącznie: 61.631,06 zł Tryb zawarcia ww transakcji: rynek NewConnect na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , sesje zwykłe. Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nszks

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | DIGITAL AVENUE S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-158 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Nalewki | | 8/44 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (22) 627 37 58 | | (22) 627 37 58 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Piotr Bocheńczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nszks

Podziel się opinią

Share
d3nszks
d3nszks