Trwa ładowanie...
d6tf23e
d6tf23e
espi

DIGITAL AVENUE - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obro ... - EBI

DIGITAL AVENUE - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 (19/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d6tf23e
NEW CONNECT
Raport EBI nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Digital Avenue S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 10 grudnia 2014 roku powziął informacje, iż stosownie do postanowień statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 09 grudnia 2014 roku podjęła jednomyślnie uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. Emitent informuje, iż wybranym biegłym rewidentem jest CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3767. Powołana uchwała Rady Nadzorczej upoważnia Zarząd Emitenta do zawarcia stosownej umowy z wybranym biegłym rewidentem. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Bocheńczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6tf23e

Podziel się opinią

Share
d6tf23e
d6tf23e