Trwa ładowanie...
d4znig7

DM IDM SA - Informacja o doręczeniu przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia o uchylen...

DM IDM SA - Informacja o doręczeniu przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia o uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 września 2012 roku w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki. (2/2013)

Share
d4znig7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DM IDM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o doręczeniu przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia o uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 września 2012 roku w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA (dalej: DM IDMSA), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 stycznia 2013 r. otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział IX ? Sąd Gospodarczy o zabezpieczeniu roszczenia o uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA z dnia 18 września 2012 roku w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki (dalej: Uchwały) poprzez: a)wstrzymanie procedury rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego DM IDMSA w drodze emisji akcji serii K, w szczególności poprzez nakazanie zaniechania złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, b)nakazanie DM IDMSA zaniechania wydania dokumentów akcji serii K, c)wstrzymanie procedury dematerializacji akcji serii K DM IDMSA,
w szczególności poprzez nakazanie zaniechania złożenia do Krajowego Depozytu Papieru Wartościowych S.A. wniosku o dematerializację akcje serii K, d)wstrzymanie procedury wprowadzania akcji serii K DM IDMSA do obrotu na rynku regulowanym lub zorganizowanym w szczególności poprzez zaniechania złożenia wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym lub zorganizowanym. W ocenie Zarządu Emitenta przedmiotowe postanowienie w części jest bezprzedmiotowe z uwagi na fakt, że Uchwała w odniesieniu do punktu a i b postanowienia została wykonana przed jej doręczeniem Emitentowi. Postanowienie Sądu jest nieprawomocne. Spółka zamierza wnieść zażalenie na ww. postanowienie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4znig7

| | | DOM MAKLERSKI IDM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DM IDM SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-041 | | KRAKÓW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | MAŁY RYNEK | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 3970600 | | 012 3970601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.k@idmsa.pl | | www.idmsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6762070700 | | 351528670 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2013-01-17 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4znig7

Podziel się opinią

Share
d4znig7
d4znig7