Trwa ładowanie...
d6tf23e
d6tf23e
espi

DM IDM SA - Informacja o oddaleniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy pozwu pr ...

DM IDM SA - Informacja o oddaleniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy pozwu przeciwko IDM S.A. w upadłości układowej o:- uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki. (64/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d6tf23e
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-10
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Informacja o oddaleniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy pozwu przeciwko IDM S.A. w upadłości układowej o: - uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej (dalej: IDMSA) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10 grudnia 2014 r. po rozpoznaniu sprawy z powództwa Joanny Marszałek o: - uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDMSA z dnia 18 września 2012 r. w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki, o którym IDMSA poinformował w raporcie bieżącym 5/2013 z dnia 5 lutego 2013 r., Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy, oddalił powództwo w całości. W uzasadnieniu Sąd podzielił argumenty IDMSA zarówno co do braku podstaw do uchylenia uchwały nr 4, jak również umorzenia postępowania objętego pozwem.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI IDM SA
(pełna nazwa emitenta)
DM IDM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-041 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
MAŁY RYNEK 7
(ulica) (numer)
012 397 06 00 012 397 06 01
(telefon) (fax)
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
(e-mail) (www)
6762070700 351528670
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2014-12-10 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6tf23e

Podziel się opinią

Share
d6tf23e
d6tf23e