Trwa ładowanie...
d16e068
espi

DOBRA NASZA S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym (3/2014)

DOBRA NASZA S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym (3/2014)

Share
d16e068

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DOBRA NASZA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alfa Star S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 11 kwietnia 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69a w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.). Zgodnie z zawiadomieniem od Pana Eryka Smulewicz, w wyniku połączenia Emitenta ze spółką Alfa Star S.A. z siedzibą w Radomiu (Spółka Przejmowana), w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w raporcie bieżącym nr 38/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta, połączonej ze zmianą firmy Emitenta na Alfa Star S.A. i podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta w dniu 27 marca 2014 r. o kwotę 32.323.677,20 zł. tj. do kwoty 33.123.677,20 zł. poprzez emisję 323.236.772 akcji zwykłych na okaziciela serii G, stan posiadania
akcji zmienił się i wynosi obecnie 1.277.387 akcji, jak również zmienił się udział w kapitale zakładowym, który wynosi obecnie 0,40% oraz udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alfa Star S.A., który wynosi 0,40% Eryk Smulewicz przed datą przedmiotowego połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta posiadał 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 12,50% udziału w kapitale zakładowym Alfa Star S.A. (wówczas Dobra Nasza S.A.) i dających 12,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta Eryk Smulewicz do dnia zaistnienia przedmiotowego zdarzenia prawnego nie był podmiotem dominującym wobec Spółki. Eryk Smulewicz nie jest ponadto podmiotem dominującym wobec innych podmiotów, posiadających akcje Alfa Star S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16e068

| | | DOBRA NASZA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DOBRA NASZA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-972 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sarmacka | | 5K lok.3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 403 16 60 | | +48 22 201 21 38 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dn@dobransza.pl | | www.dobranasza.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213582879 | | 142620741 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Sylwester Strzylak Prezes Zarządu
2014-04-11 Joanna Strzylak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16e068

Podziel się opinią

Share
d16e068
d16e068