Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Dolar zaczął słabnąć

Wygląda na to, że poziom 74,73 pkt. na koszyku BOSSA USD na dłużej pozostanie oporem. Korekta wywołana nieudanym jego testem w godzinach nocnych, pomału staje się faktem.

Share
Dolar zaczął słabnąć
Źródło: DM BOŚ
dfr2i43

Po publikacji danych Departamentu Pracy USA o godz. 14:30 widać było większą zmienność, kolejną próbę podejścia pod w/w kluczowy opór, po czym popyt jakby się poddał. Bo publikacja makro z godz. 14:30 nie daje powodów do hurra-optymizmu na dolarze. Wprawdzie stopa bezrobocia w październiku to już rekordowo niskie 5,8 proc., ale liczba nowych etatów poza rolnictwem wzrosła „zaledwie” o 214 tys. (dane za wrzesień zrewidowano nieco w górę do 256 tys.), a w sektorze prywatnym wyniosła 209 tys. (po rewizji w poprzednim miesiącu do 244 tys.). Uwagę zwraca też mało obserwowana dotychczas pozycja, jaką jest dynamika średnich zarobków. W ujęciu miesięcznym wzrosła ona o 0,1 proc. m/m wobec oczekiwanego wzrostu o 0,2 proc. m/m. Biorąc pod uwagę, że teraz rynek powinien bardziej patrzeć na wszelkie „zagadnienia inflacyjne”, to po dzisiejszych danych niczego „niepokojącego” nie widać.

[ Wykres tygodniowy Bossa USD

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

dfr2i43

Na wykresie EUR/USD widać, że wprawdzie doszło do ustanowienia nowego niższego szczytu na 1,2357 w ciągu kilkunastu minut po publikacji danych z USA o godz. 14:30, to jednak ostatecznie rynek powrócił ponad barierę 1,24. Teraz kluczowe staje się zakończenie tygodnia powyżej poziomu 1,2438, który jest minimum z 3 listopada. Jeżeli tak się stanie, to początek przyszłego tygodnia może upłynąć pod hasłem próby złamania istotnej bariery 1,25. Ważna publikacja, jaką może być wystąpienie Janet Yellen na konferencji w Waszyngtonie, będzie mieć miejsce dopiero w czwartek.
[ Wykres dzienny EUR/USD

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

Ciekawe wskazówki płyną też z wykresu USD/JPY, gdzie widoczny jest podwójny szczyt w rejonie 115,50 (zwłaszcza na wykresie 4-godzinowym). Niemniej sygnałem do poważniejszej korekty będzie dopiero zejście poniżej szczytu z 3 listopada na 114,20. Warto obserwować korelację z giełdowym indeksem Nikkei, który w tym tygodniu wyrysował czarną świecę spadkową (chociaż po wybiciu ważnego oporu).
[ Wykres 4-godzinowy USD/JPY

]( http://finanse.wp.pl/w1,USD,w2,JPY,notowania-waluty-online-waluta.html )

Wykres tygodniowy CFD na Nikkei 225

Marek Rogalski
Główny analityk walutowy DM BOŚ

dfr2i43

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

dfr2i43

Podziel się opinią

Share
dfr2i43
dfr2i43