Trwa ładowanie...
d9dvvwm
espi

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów, ...

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów, którzy wzięli udział w ZWZA (20/2011)
Share
d9dvvwm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-15
Skrócona nazwa emitenta
DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A.
Temat
Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów, którzy wzięli udział w ZWZA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Domu Aukcyjnego Abbey House Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 11 lipca 2011 r w Warszawie: 1. ARGOVEST HOLDINGS LIMITED Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 4 770 020 Udział w ogólnej liczbie głosów: 47,70%. 2. SERIUS LIMITED Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 4 713 417 Udział w ogólnej liczbie głosów: 47,13%.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Jakub Kokoszka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9dvvwm

Podziel się opinią

Share
d9dvvwm
d9dvvwm