Trwa ładowanie...
d1jy32m

DOM DEVELOPMENT S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (9/2015)

DOM DEVELOPMENT S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (9/2015)

Share
d1jy32m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DOM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?), zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 19) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133) informuje, iż w dniu 20 marca 2015 roku, stosownie do uprawnień wynikających z pkt 7.12.3 Statutu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, na podstawie rekomendacji wydanej przez Komitet Audytu Spółki, zawartej w uchwale 02/03/15 z dnia 5 marca 2015 roku Komitetu Audytu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, dokonała wyboru Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, do badania rocznego sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, a także do przeglądu skróconego sprawozdania finansowego Spółki za okres sześciu miesięcy, zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku i skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A., sporządzonego za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ma siedzibę w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1 i jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130. Umowa z Ernst & Young Audit Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądu i badania wyżej wymienionych sprawozdań finansowych. Spółka korzystała wcześniej z usług Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej Ernst & Young Audit Sp. z o.o.) w zakresie badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Dom
Development S.A. za rok obrotowy 2010, 2011, 2012, 2013 oraz za rok obrotowy 2014, przeglądu skróconych sprawozdań finansowych Spółki i skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Dom Development S.A., za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku, 30 czerwca 2011 roku, 30 czerwca 2012 roku, 30 czerwca 2013 roku oraz za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku, a także w zakresie szkoleń. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOM DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-078 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Piłsudskiego | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 351 68 78 | | 22 351 63 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | finanse@domdevelopment.com.pl | | www.domdevelopment.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-14-92-233 | | 012212483 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Dariusz Gołębiewski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

Podziel się opinią

Share
d1jy32m
d1jy32m