Trwa ładowanie...
d1o20cs
d1o20cs
espi

DOM DEVELOPMENT S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii T (33/2014)

DOM DEVELOPMENT S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii T (33/2014)
Share
d1o20cs

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DOM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii T | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka"), działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133), informuje, iż: 1) W dniu 18 listopada 2014 r. rozpoczął się termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia akcji serii T emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 04/11/14 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (raport bieżący nr 31/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.). Termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia akcji serii T upłynął w dniu 21 listopada 2014 r. 2) i 3) Emisja 1.000 akcji serii T została
przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 25 listopada 2014 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 1.000 akcji serii T wskazanemu adresatowi. 4) Stopa redukcji ? nie wystąpiła. Emisja przeprowadzona została w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 5) W ramach subskrypcji złożono zapisy na 1.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii T. 6) W ramach subskrypcji zostało przydzielonych 1.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii T. 7) Cena emisyjna akcji serii T wynosiła 14,91 zł za jedną akcję. 8) W ramach subskrypcji zawarto umowę z 1 osobą fizyczną. 9) Akcje serii T zostały przydzielone 1 osobie fizycznej. 10) Spółka nie zawarła umowy o subemisję akcji serii T. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii T wyniosła 14.910,00 zł. 12) Spółka nie poniosła żadnych kosztów na przygotowanie i przeprowadzenie oferty, wynagrodzenie subemitentów, sporządzenie
prospektu, promocję oferty. Spółka poniosła koszty opłat notarialnych w łącznej kwocie netto 630,00 zł. Koszty te zostały zaewidencjonowane przez Spółkę jako koszty usług notarialnych. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii T objętych subskrypcją wyniósł 0,63 zł. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-078 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Piłsudskiego 3
(ulica) (numer)
22 351 68 78 22 351 63 11
(telefon) (fax)
finanse@domdevelopment.com.pl www.domdevelopment.com.pl
(e-mail) (www)
525-14-92-233 012212483
(NIP) (REGON)
d1o20cs

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2014-11-26 Dariusz Gołębiewski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o20cs

Podziel się opinią

Share
d1o20cs
d1o20cs