Trwa ładowanie...
d3up393
espi
11-10-2011 17:32

DOM DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej (32/2011)

DOM DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej (32/2011)

Share
d3up393

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DOM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259, z późn. zm.), niniejszym przekazuje informację o zawarciu w dniu 11 października 2011 roku znaczącej umowy pomiędzy Spółką i Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), której przedmiotem jest udzielenie na rzecz Spółki przez Bank kredytu o łącznej wysokości 160.000.000 zł (sto sześćdziesiąt
milionów złotych), z przeznaczeniem na cele statutowe Spółki, jak i spółek celowych, w których Spółka będzie posiadała więcej niż 50% udziałów lub wkładów ("Kredyt"). Umowa została zawarta na czas określony, do dnia 31 grudnia 2016 roku. Oprocentowanie Kredytu oparte jest o stopę procentową dla międzybankowych depozytów trzymiesięcznych oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym WIBOR 3M plus marża Banku. Głównym zabezpieczeniem Kredytu jest hipoteka łączna umowna. Postanowienia przedmiotowej umowy Kredytu nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Przedmiotowa umowa Kredytu spełnia kryterium umowy znaczącej, ze względu na to, że wartość przedmiotu tej umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Przedmiotowa umowa Kredytu jest umową o największej wartości, spośród wszystkich umów zawartych Bankiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a których łączna wartość wynosi 175.000.000 zł (sto siedemdziesiąt pięć milionów złotych). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3up393

| | | DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DOM DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-078 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PLac Piłsudskiego | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 351 68 78 | | 22 351 63 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | finanse@domdevelopment.com.pl | | www.domdevelopment.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-14-92-233 | | 012212483 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2011-10-11 Jacek Sadowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3up393
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3up393
d3up393