Trwa ładowanie...
dn4so4w

DORADCY24 S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (64/2010)

DORADCY24 S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (64/2010)

Share
dn4so4w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DORADCY24 S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 29grudnia 2010 roku od Wiceprezesa Zarządu Spółki Doradcy24 S.A., powziął informację o poniższej treści:1) Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji:Wiceprezes Zarządu Spółki Doradcy24 S.A.,2) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem:Transakcja zawarta przez osobę zobowiązaną (art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),3) Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja:Akcje Spółki Doradcy24 S.A.4) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia:Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników?warranty opcyjne,5) Data i miejsce sporządzenia informacji:29 grudnia 2010, Wrocław6) Data i miejsce zawarcia transakcji:a/ data transakcji: 29 grudnia 2010,b/ miejsce transakcji: inne7) Wolumen i cena transakcji:a/ liczba akcji: 250.000,b/ cena transakcji: 0,01 PLN ( jeden grosz) za
sztukę, | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

| | | DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DORADCY24 S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-942 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Konstancińska | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 642 11 16 | | 22 642 58 46 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.doradcy24.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-252-77-06 | | 140791036 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Daniel Meniów Wiceprezes Zarządu
2010-12-29 Joanna Tomkowiak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w