Trwa ładowanie...
d2wj15s

DREWEX S.A. - Ramowa umowa pożyczki (9/2015)

DREWEX S.A. - Ramowa umowa pożyczki (9/2015)

Share
d2wj15s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DREWEX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ramowa umowa pożyczki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DREWEX S.A. w upadłości układowej informuje o otrzymaniu zwrotnie w dniu 12 marca 2015 roku Ramowej umowy o współpracę w zakresie udzielania pożyczek, zawartej przez DREWEX S.A. z AQUILA Investment S.A. z siedzibą w Katowicach [AQUILA]. Przedmiotem umowy ramowej z dnia 18 lutego 2014 roku jest zobowiązanie AQUILA wobec Spółki do udzielania pożyczek pieniężnych zgodnie z harmonogramem każdorazowo uzgodnionym ze Spółką. Łączna kwota pożyczek udzielonych w ramach umowy ramowej nie może przekroczyć kwoty 2,7 mln zł. Strony uzgodniły, iż każdorazowo dzień przekazania Spółce środków pieniężnych w ramach umowy ramowej jest dniem udzielenia pożyczki. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 10% w skali roku. Termin spłaty wszystkich pożyczek udzielonych przez AQUILA wraz z oprocentowaniem został ustalony na dzień 31 grudnia 2015 roku. Jednocześnie Strony umowy ramowej ustaliły, iż w przypadku gdy w terminie do 6 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki Zarząd Spółki zaoferuje AQUILA do objęcia akcje Spółki,
pożyczka może zostać postawiona w stan wymagalności i wpłaty na akcje dokonane zostaną w pierwszej kolejności poprzez potrącenie wierzytelności wynikających ze spłaty pożyczki z wierzytelnością Spółki o dokonanie zapłaty za akcje. Strony zgodnie ustaliły, iż AQUILA będzie miała prawo objąć akcje Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wj15s

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości z możliwością zawarcia układu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DREWEX S.A. | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-504 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kalwaryjska | | 69 lok 9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 012 260 91 67 | | 012 260 91 67 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.drewex.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6792904110 | | 120307910 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wj15s

Podziel się opinią

Share
d2wj15s
d2wj15s