Trwa ładowanie...
d3zla33
d3zla33
espi

DREWEX S.A. - Uaktualnione propozycje układowe (44/2013)

DREWEX S.A. - Uaktualnione propozycje układowe (44/2013)
Share
d3zla33

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DREWEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uaktualnione propozycje układowe | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DREWEX S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 29 października 2013 roku złożył do Sądu Rejonowego dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych, uaktualnione propozycje układowe wraz z uzasadnieniem dotyczące restrukturyzacji zobowiązań Spółki. Spółka o złożonych propozycjach układowych informowała raportem bieżącym nr 9/2013 z dnia 8 marca 2013 roku. Zaktualizowane propozycje układowe zostały przygotowane przez Spółkę w porozumieniu z Inwestorem, z którym Spółka podpisała Umowę Inwestycyjną z dnia 14 października 2013 roku, o której informowała raportem bieżącym nr 40/2013 z dnia 14 października 2013 roku. Umowa Inwestycyjna ma na celu przejęcie przez Inwestora Spółki w zakresie kapitałowym i operacyjnym, w zamian za inwestycję przez Inwestora w Spółkę Zaktualizowane propozycje układowe są następujące: 1.W stosunku do wierzycieli dysponujących wierzytelnościami w kwocie ponad 10.000,00 zł (łącznie z
odsetkami i innymi należnościami ubocznymi, także wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo w części przenoszącej wartość przedmiotu zabezpieczenia lub w całości, pod warunkiem wyrażenia zgody na objęcie całości lub części wierzytelności układem), w ramach przyjętego układu nastąpi redukcja w całości odsetek, kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych, oraz nastąpi redukcja należności głównej o 90 %, natomiast pozostała, niezredukowana kwota należności (10 % sumy należności głównych) zostanie spłacona jednorazowo w terminie 30 dni, licząc od daty prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu z wierzycielami, 2.Korzystniejsze warunki restrukturyzacji dla drobnych wierzycieli dysponujących wierzytelnością do 10.000,00 zł włącznie, łącznie z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi, w ramach przyjętego układu nastąpi redukcja w całości odsetek, kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych, oraz nastąpi redukcja należności głównej jedynie o 10 %, natomiast pozostała,
niezredukowana kwota należności (90 % sumy należności głównych) zostanie spłacona jednorazowo w terminie 14 dni, licząc od daty prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu z wierzycielami, 3.Umorzeniu wszystkich odsetek, kosztów sądowych i egzekucyjnych naliczonych od dnia ogłoszenia upadłości (28.11.2011 r.) do dnia wykonania układu z wierzycielami. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
DREWEX S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-383 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 42A/2
(ulica) (numer)
012 260 91 67 012 260 91 67
(telefon) (fax)
www.drewex.com
(e-mail) (www)
6792904110 120307910
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zla33

Podziel się opinią

Share
d3zla33
d3zla33