Trwa ładowanie...
d2wk44m
d2wk44m
espi

DREWEX S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (20/2011)

DREWEX S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (20/2011)
Share
d2wk44m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DREWEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DREWEX S.A., na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) informuje, że w dniu 26 maja 2011 roku, Rada Nadzorcza DREWEX S.A., stosownie do postanowień § 16 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki i na zasadach określonych w § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej DREWEX S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pod firmą: Kancelaria Biegłych Rewidentów REWIDO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Dobra 13, 40-119 Katowice wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2302. Emitent nie korzystał z usług obecnie wybranego podmiotu. Zarząd Spółki został upoważniony do zawarcia umowy z wybranym audytorem obejmującej przegląd sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 roku i badanie sprawozdania finansowego za 2011 rok w terminach umożliwiających
przeprowadzenie audytu i wydanie opinii wraz z raportem. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DREWEX S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-383 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 42A/2
(ulica) (numer)
033 087 47 80 033 873 47 83
(telefon) (fax)
poczta@drewex.com www.drewex.com
(e-mail) (www)
6792904110 120307910
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Piotr Polak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wk44m

Podziel się opinią

Share
d2wk44m
d2wk44m