Trwa ładowanie...
d1w1hbj
espi

DROP S.A. - Informacja o osobach nadzorujących DROP S.A. (35/2013)

DROP S.A. - Informacja o osobach nadzorujących DROP S.A. (35/2013)
Share
d1w1hbj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-09
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Informacja o osobach nadzorujących DROP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki DROP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") przekazuje informację dotyczącą Członka Rady Nadzorczej DROP S.A. powołanego 9 września 2013 roku. Informacja w załączniku. Podstawa prawna: § 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259).
Załączniki
Plik Opis
Informacja o Członku Rady Nadzorczej DROP SA.pdf Informacja o Członku Rady Nadzorczej DROP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROP SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DROP S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-987 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Syta 114Z/1 114Z/1
(ulica) (numer)
22 885 14 21 22 885 14 03
(telefon) (fax)
drop@drop-sa.pl www.drop-sa.pl
(e-mail) (www)
5262499339 016896001
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Zbigniew Chwedoruk Prezes Zarządu Zbigniew Chwedoruk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w1hbj

Podziel się opinią

Share
d1w1hbj
d1w1hbj