Trwa ładowanie...
d4ja8qz

DROZAPOL - Decyzja w sprawie Statusu ZPChr (88/2011)

DROZAPOL - Decyzja w sprawie Statusu ZPChr (88/2011)

Share
d4ja8qz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 88 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-25
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Decyzja w sprawie Statusu ZPChr
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w związku ze zmianami przepisów Ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 11.127.721 z późn. zm.),, które wejdą w życie z dniem 01.01.2012r., nakładających na Zakłady Pracy Chronionej (ZPChr) obowiązek zatrudniania minimum 50% osób niepełnosprawnych, podjął decyzję o rezygnacji z utrzymania statusu ZPChr po 31.12.2011r. Aktualnie wskaźnik osób niepełnosprawnych w Spółce wynosi 42% i Zarząd nie widzi uzasadnienia ekonomicznego do zwiększania tego wskaźnika do wymaganego minimum. Mimo utraty statusu ZPChr Spółka nadal będzie zatrudniać osoby niepełnosprawne i otrzymywać będzie dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń tych pracowników. Jednocześnie Spółka nie będzie zobowiązana do wykonywana wielu obowiązków nakładanych na Zakłady Pracy Chronionej, co powinno pozytywnie wpłynąć na efektywność działania Drozapol-Profil S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ja8qz

| | | DROZAPOL-PROFIL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DROZAPOL | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-880 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Toruńska | | 298 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 52 3260936 | | 52 3260901 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.drozapol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5540091670 | | 090454350 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Grzegorz Dołkowski V-ce Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ja8qz

Podziel się opinią

Share
d4ja8qz
d4ja8qz