Trwa ładowanie...
d3zla33
d3zla33
espi

DROZAPOL - Postanowienie o wpisaniu hipoteki na nieruchomości w Bydgoszczy (9/2011)

DROZAPOL - Postanowienie o wpisaniu hipoteki na nieruchomości w Bydgoszczy (9/2011)
Share
d3zla33

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DROZAPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie o wpisaniu hipoteki na nieruchomości w Bydgoszczy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu zawiadomienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o wpisaniu w dniu 18.04.2011r., na wniosek Spółki, hipoteki umownej kaucyjnej, do wysokości 15 mln zł na nieruchomości Spółki zlokalizowanej w Bydgoszczy.Hipotekę ustanowiono na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. w związku z zawarciem aneksu do umowy linii wielocelowej.Wartość zabezpieczonego hipoteką zobowiązania wynosi 10 mln zł.Wartość ewidencyjna obciążonych aktywów w księgach rachunkowych Spółki wynosi 8,95 mln zł netto.Hipoteka obciąża nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste oraz budynki i urządzenia stanowiące odrębną własność służące do prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.Spółki oraz osób nią zarządzających nie łączą z Raiffeisen Bank Polska S.A. żadne inne powiązania, poza gospodarczymi.Łącznie obciążone aktywa stanowią aktywa o znacznej wartości, bowiem wartość ustanowionej hipoteki przekracza 100% wartości księgowej netto nieruchomości i jednocześnie przekracza
wartość 1,0 mln Euro. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROZAPOL-PROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
DROZAPOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-880 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Toruńska 298 a
(ulica) (numer)
52 3260936 52 3260901
(telefon) (fax)
www.drozapol.pl
(e-mail) (www)
5540091670 090454350
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Grzegorz Dołkowski V-ce Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zla33

Podziel się opinią

Share
d3zla33
d3zla33