Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

DROZAPOL - Zatwierdzenie przez Sąd scalenia akcji Spółki (24/2014)

DROZAPOL - Zatwierdzenie przez Sąd scalenia akcji Spółki (24/2014)
Share
d45i5zz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DROZAPOL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zatwierdzenie przez Sąd scalenia akcji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17.10.2014r. o zarejestrowaniu zmiany §8 ust. 1 Statutu dotyczącego kapitału Spółki. W wyniku rejestracji zmiany wartość nominalna akcji Spółki została podwyższona z 1,0 zł do 5,00 zł przy proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji z 30.592.750 do 6.118.550 sztuk, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz zachowaniu niezmienionych uprawnień z akcji (scalenie akcji). W związku z powyższym § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.592.750 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 2.520.000 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 5,00 (pięć) zł każda akcja oraz 3.598.550 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 (pięć) zł każda akcja. O dalszych etapach procedury scalania akcji Spółka będzie informowała w odrębnych raportach. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROZAPOL-PROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
DROZAPOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-880 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Toruńska 298 a
(ulica) (numer)
52 3260936 52 3260901
(telefon) (fax)
www.drozapol.pl
(e-mail) (www)
5540091670 090454350
(NIP) (REGON)
d45i5zz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Elżbieta Winiarska Prokurent
2014-10-23 Agnieszka Łukomska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz