Trwa ładowanie...
d1w3zv3
d1w3zv3
espi

DROZAPOL - Zawarcie umów na dostawę towarów (10/2011)

DROZAPOL - Zawarcie umów na dostawę towarów (10/2011)
Share
d1w3zv3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-26
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Zawarcie umów na dostawę towarów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje o zawarciu z jednym ze swoich dostawców umów na dostawę wyrobów hutniczych o łącznej wartości 9,5 mln USD, tj. 25,8 mln zł, przekraczającej kryterium umowy znaczącej czyli 10% przychodów ze sprzedaży z ostatnich czterech kwartałów obrotowych.Umowę o największej wartości (3,1 mln USD, tj. 9,0 mlnzł) Emitent zawarł 18.03.2011r. Warunki umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów. Umowa ta nie przewiduje stosowania kar umownych.Na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd postanowił opóźnić ujawnienie nazwy dostawcy. W ocenie Emitenta podanie tej informacji mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną DROZAPOL-PROFIL S.A. w branży.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROZAPOL-PROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
DROZAPOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-880 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Toruńska 298 a
(ulica) (numer)
52 3260936 52 3260901
(telefon) (fax)
www.drozapol.pl
(e-mail) (www)
5540091670 090454350
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Grzegorz Dołkowski V-ce Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w3zv3

Podziel się opinią

Share
d1w3zv3
d1w3zv3