Trwa ładowanie...
dnfoy8f
Moje finanse

Droższe usługi komornicze obciążą firmy

PKPP Lewiatan z niepokojem przyjęła projekt wprowadzający nowe obciążenie finansowe dla przedsiębiorców korzystających z usług komorników.
Share
Droższe usługi komornicze obciążą firmy
Źródło: Jupiterimages
dnfoy8f

PKPP Lewiatan z niepokojem przyjęła projekt Ministra Finansów wprowadzający nowe obciążenie finansowe dla przedsiębiorców korzystających z usług komorników.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania, który został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dniu 15 grudnia 2008 r. proponuje następujące rozwiązania, które budzą nasze zastrzeżenia:

1. Projekt nie był bezpośrednio konsultowany ze środowiskiem przedsiębiorców, których najbardziej dotyczy. Opłatę poniesie bowiem nie komornik, jak twierdzi w Ministerstwo Finansów, ale wierzyciel (w przypadku bezskutecznej egzekucji) lub dłużnik (przy skutecznej egzekucji). Trzeba pamiętać, że 60-80% egzekucji na przecz przedsiębiorców jest nieskuteczna.
Przy bezskutecznej egzekucji będzie to opłata dodatkowa. Ze względu na skalę takich egzekucji ograniczona zostanie ich dostępność przedsiębiorców i obywateli, a dochodzenie małych i średnich wierzytelności na drodze sądowej i egzekucji komorniczej będzie jeszcze mniej opłacalne.

dnfoy8f

2. Wprowadzenie wspomnianej opłaty, wbrew opiniom MF, bez wątpienia jednoznacznie negatywnie wpłynie na warunki prowadzenia działalności gospodarczej.
Nową opłatę wnosili wierzyciele jako zaliczkę (art. 39 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji), zaś w przypadkach bezskutecznej egzekucji opłata ta przepadnie.

3. Wzrosną koszty egzekucji np. przy egzekucji spraw do kwoty 1500 zł. średnie koszty bezskutecznej egzekucji ponoszone przez wierzyciela wzrosną o 25%. Projektowane wysokości opłat (50 zł za informację telefoniczną i 60 zł za informację pisemną) są naszym zdaniem drastycznie niewspółmierne do faktycznych kosztów udzielenia takiej informacji. Trudno tak wysoko wyceniać koszt papieru lub wypełnienia formularza elektronicznego, koszt połączenia telefonicznego (ponoszony na ogół przez dzwoniącego), koszt transmisji danych poprzez Internet lub czas poświęcony przez pracownika Urzędu Skarbowego na udzielenie odpowiedzi.
Wysokość opłat jest niewspółmierna. Dla porównania, skierowanie do sądu przeciętnego pozwu z roszczeniem na kwotę do 1500 zł to opłata podstawowa w wysokości 30 zł., przy czym rozpoznanie pozwu wymaga niewątpliwie znacznie wyższych kwalifikacji i większego nakładu pracy niż udzielenie informacji o koncie bankowym dłużnika.

PKPP Lewiatan zwraca się zatem z apelem o pilne urealnienie kosztów udzielania wspomnianych informacji komornikowi i nieobciążanie przedsiębiorców oraz innych wierzycieli drastycznie wysokimi kwotami opłat. Zdaniem PKPP Lewiatan opłaty w proponowanej wysokości nie mają żadnego uzasadnienia, zwiększają koszty bezskutecznej egzekucji komorniczej i będą zniechęcać przedsiębiorców do dochodzenia małych i średnich należności na drodze sądowej i komorniczej.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

dnfoy8f

Podziel się opinią

Share
dnfoy8f
dnfoy8f