Trwa ładowanie...
d2pzhkq

DRUK-PAK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym ...

DRUK-PAK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (1/2013)

Share
d2pzhkq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
DRUK-PAK S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Kujawskich Zakładów Poligraficznych DRUK-PAK S.A. przedstawia wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kujawskich Zakładów Poligraficznych DRUK-PAK S.A. w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 3 stycznia 2013 r., którzy posiadali co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów: 1)Penton V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ul. Bukowińska 24A/6, 02-703 Warszawa 2)Liczba akcji na okaziciela (szt.) - 3 450 223 3)Liczba głosów na WZA - 3 450 223 3)% głosów na WZA - 100 4)% ogólnej liczby głosów - 82-70

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pzhkq

| | | DRUK-PAK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DRUK-PAK S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 87-700 | | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | WYSPIAŃSKIEGO | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (54) 282 82 00 | | +48 (54) 282 82 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Marek Kruczek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pzhkq

Podziel się opinią

Share
d2pzhkq
d2pzhkq