Trwa ładowanie...
d4lcrdo
espi

DRUK-PAK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym ...

DRUK-PAK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (1/2013)
Share
d4lcrdo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
DRUK-PAK S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Kujawskich Zakładów Poligraficznych DRUK-PAK S.A. przedstawia wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kujawskich Zakładów Poligraficznych DRUK-PAK S.A. w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 3 stycznia 2013 r., którzy posiadali co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów: 1)Penton V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ul. Bukowińska 24A/6, 02-703 Warszawa 2)Liczba akcji na okaziciela (szt.) - 3 450 223 3)Liczba głosów na WZA - 3 450 223 3)% głosów na WZA - 100 4)% ogólnej liczby głosów - 82-70

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DRUK-PAK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DRUK-PAK S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
(kod pocztowy) (miejscowość)
WYSPIAŃSKIEGO 1
(ulica) (numer)
+48 (54) 282 82 00 +48 (54) 282 82 03
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Marek Kruczek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lcrdo

Podziel się opinią

Share
d4lcrdo
d4lcrdo