Trwa ładowanie...
d1tv22z

DSS S.A. - Informacja o złożeniu przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej (4/2 ...

DSS S.A. - Informacja o złożeniu przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej (4/2015)

Share
d1tv22z
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-19
Skrócona nazwa emitenta
DSS S.A.
Temat
Informacja o złożeniu przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 19 lutego 2015 roku złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta obejmującej likwidację majątku. Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tv22z

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DSS S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-112 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | BAGNO | | 2 lok. 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | + 48 22 633 02 08 | | +48 22 633 99 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@dss.pl | | www.dss.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8842344796 | | 890450283 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Mariusz A. Roman Wiceprezes Zarządu Mariusz A. Roman
2015-02-19 Robert Dymaczewski Wiceprezes Zarządu Robert Dymaczewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tv22z

Podziel się opinią

Share
d1tv22z
d1tv22z