Trwa ładowanie...
dmp5b4a

DSS S.A. - Zakończenie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A (49/2010)

DSS S.A. - Zakończenie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A (49/2010)

Share
dmp5b4a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-28
Skrócona nazwa emitenta
DSS S.A.
Temat
Zakończenie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. (Spółka) w nawiązaniu do Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 listopada 2010 roku, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 16 grudnia 2010 r. o rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz rejestracji zmiany treści Statutu Spółki, informuje, że w dniu 27 grudnia 2010 r. zakończył emisję imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii A. W ramach emisji objętych zostało 5 000 000 Warrantów Subskrypcyjnych które uprawniają ich posiadaczy do objęcia 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D po cenie objęcia 14,50 PLN (czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy). W ramach emisji, 1 176 400 warrantów objętych zostało przez Aroga Holdings Sp. z o.o., większościowego akcjonariusza Spółki.Podstawa prawna:art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie?informacje poufne

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmp5b4a

| | | DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DSS S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 354 93 20 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dss@dss.pl | | www.dss.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Jan Łuczak Prezes Zarządu Jan Łuczak
2010-12-28 Małgorzata Then Członek Zarządu Małgorzata Then

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmp5b4a

Podziel się opinią

Share
dmp5b4a
dmp5b4a