Trwa ładowanie...
d292eua
espi

DSS S.A. - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2011 r. (...

DSS S.A. - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2011 r. (29/2011)
Share
d292eua
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-26
Skrócona nazwa emitenta
DSS S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2011 r. Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2011 z dnia 21 marca 2011 r.Przedmiotowy raport, którego pierwotna data publikacji wyznaczona została na dzień 15 maja 2011 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2011 r.Podstawa prawna:§103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DSS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
(22) 354 93 20
(telefon) (fax)
dss@dss.pl www.dss.pl
(e-mail) (www)
884-23-44-796 890450283
(NIP) (REGON)
d292eua

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Jan Łuczak Prezes Zarządu Jan Łuczak
2011-04-26 Małgorzata Then Członek Zarządu Małgorzata Then

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292eua

Podziel się opinią

Share
d292eua
d292eua