Trwa ładowanie...
d3nuq0j
espi

DSS S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (62/2011)

DSS S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (62/2011)

Share
d3nuq0j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DSS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") zwołane na dzień 14 grudnia 2011 roku, które kontynuowało obrady w dniu 19 grudnia 2011 roku, podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszki Łuczak oraz Pana Konrada Szwedowskiego. Ponadto NWZ podjęło uchwałę o odwołaniu z Rady Nadzorczej Spółki Pani Aldony Abramczyk. Uchwały NWZ podjęte w dniu 19 grudnia 2011 roku wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Ponadto w dniu 19 grudnia 2011 roku Pan Rafał Juszczak poinformował Spółkę o swojej rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 1 stycznia 2012 roku. Pani Agnieszka Łuczak od 1996 roku pracuje w działach finansowych spółek handlowych, specjalizując się w rachunkowości przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń podatkowych. Od 2008 roku posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów. Pani Agnieszka Łuczak posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania i
Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyła również studia wyższe na kierunku finanse i bankowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Panią Agnieszkę Łuczak nie prowadzi ona działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr. 168, poz. 1186, z późn. zm.). Pan Konrad Szwedowski w latach 2007-2008 pełnił funkcję Dyrektora ds. finansów i kontrolingu w spółce MKF GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy) realizując m.in. zadania związane z analizą kosztów produkcji, budżetowaniem oraz sporządzaniem okresowych raportów finansowych. W latach 2004-2007 pełnił
funkcję Dyrektora Departamentu Kontrolingu w Skarbiec Asset Management Holding S.A. (grupa BRE Bank S.A.) gdzie zajmował się koordynowaniem procesu budżetowania oraz kontrolingiem finansowym. W latach 2002-2005 Pan Konrad Szwedowski pełnił funkcję członka rady nadzorczej Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Obecnie Pan Konrad Szwedowski prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego i kontrolingu oraz obrotu krótkoterminowego na rynkach finansowych. Pan Konrad Szwedowski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kiel (Niemcy) gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku: ekonomia. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Konrada Szwedowskiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie
jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr. 168, poz. 1186, z późn. zm.). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nuq0j

| | | DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DSS S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 354 93 20 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dss@dss.pl | | www.dss.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8842344796 | | 890450283 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Małgorzata Then Członek Zarządu Małgorzata Then
2011-12-20 Marcin Jeżewski Wiceprezes Zarządu Marcin Jeżewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nuq0j

Podziel się opinią

Share
d3nuq0j
d3nuq0j