Trwa ładowanie...
dhp8n9h

DTP S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2012 (11/2012)

DTP S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2012 (11/2012)

Share
dhp8n9h
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-02
Skrócona nazwa emitenta
DTP S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2012
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki DTP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym uzupełnia raport bieżący nr 9/2012 opublikowany w dniu 8 marca 2012 roku o "Opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii C, warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii C oraz cenę emisyjną akcji i nieodpłatny charakter warrantów subskrypcyjnych"
Załączniki
Plik Opis
Opinia Zarzadu.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DTP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DTP S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
DOMANIEWSKA 42
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5213602553 142920302
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Michał Handzlik Członek Zarządu
Jarosław Simbor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhp8n9h

Podziel się opinią

Share
dhp8n9h
dhp8n9h