Trwa ładowanie...
d3w08iq
d3w08iq
espi

DTP S.A. - Zawiadomienie akcjonariusz o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA DTP...

DTP S.A. - Zawiadomienie akcjonariusz o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA DTP S.A. (10/2012)
Share
d3w08iq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DTP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusz o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA DTP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd DTP SA informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia od Rubicon Partners NFI S.A, o następującej treści: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539), Rubicon Partners NFI SA ("Fundusz") informuje, iż w dniu 14 marca 2012 w wyniku zawarcia transakcji pakietowej w trakcie sesji giełdowej na rynku regulowanym (data rozliczenia 19.03.2012) za pośrednictwem DM BZWBK SA zmniejszeniu uległo zaangażowanie spółki Rubicon Partners NFI SA w akcje spółki DTP SA. Przed transakcją, Fundusz posiadał 5 508 606 akcji DTP SA, które stanowiły 18,36 % udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 5 508 606 głosów na walnym zgromadzeniu, co
stanowiło 18,36 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku rozliczenia zawartej transakcji sprzedaży akcji DTP SA Fundusz posiada 4 208 606 akcji DTP SA, które stanowią 14,03 % udziału w kapitale zakładowym i dają prawo 4 208 606 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 14,03 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, Fundusz informuje, że podmioty zależne spółki Rubicon Partners NFI SA nie posiadają akcji Spółki DTP SA, oraz nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Fundusz nie wyklucza dalszego zmniejszenia zaangażowania w akcje DTP SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DTP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DTP S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
DOMANIEWSKA 42
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5213602553 142920302
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Michał Handzlik Członek Zarządu
Jarosław Simbor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w08iq

Podziel się opinią

Share
d3w08iq
d3w08iq