Trwa ładowanie...
d3mu11x

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadze...

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2010 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami (78/2010)

Share
d3mu11x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-29
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2010 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W oparciu o § 38 ust. 1 pkt 7 oraz § 100 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 grudnia 2010 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte na NWZ_29.12.2010.pdf Uchwały podjęte przez NWZ_29.12.2010

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mu11x

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Rafał Oleszak wiceprezes zarządu
2010-12-29 Dariusz Formela członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mu11x

Podziel się opinią

Share
d3mu11x
d3mu11x