Trwa ładowanie...
d4n576k
d4n576k
espi

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie ...

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów (35/2014)
Share
d4n576k

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DUDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 9 grudnia 2014 r., od ING Banku Śląskiego SA z siedzibą w Katowicach (dalej: Zawiadamiający) zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.), zgodnie z którym Zawiadamiający zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Walnym Zgromadzeniu Emitenta poniżej 5%. Zmniejszenie udziału, o którym mowa powyżej, nastąpiło wskutek zbycia łącznie 1.504.565 akcji uprawniających do wykonywania 1.504.565 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Transakcja została zawarta na GPW dnia 3 grudnia 2014 r., w odpowiedzi na Wezwanie Cedrob SA z dnia 25 sierpnia 2014 r. Przed zawarciem transakcji, o której mowa powyżej, w posiadaniu Zawiadamiającego znajdowało się łącznie 2.655.345 akcji Emitenta, co stanowiło 9,55% udziału w kapitale
zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 2.655.345 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,55% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po zmniejszeniu udziału, o którym mowa powyżej, na rachunku papierów wartościowych Zawiadamiającego znajdowało się 1.150.780 akcji Emitenta, co stanowi 4,14% udziału w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługuje 1.150.780 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,14% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadamiający poinformował również, iż żaden z podmiotów zależnych od Zawiadamiającego nie posiada akcji Emitenta oraz, że Zawiadamiający nie zawarł umowy, której przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
DUDA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-699 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kłobucka 25
(ulica) (numer)
022 319 94 00 022 319 94 01
(telefon) (fax)
duda@pkmduda.pl www.pkmduda.pl
(e-mail) (www)
699-17-81-489 411141076
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Dariusz Formela prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n576k

Podziel się opinią

Share
d4n576k
d4n576k