Trwa ładowanie...
d7ucmbz

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na ...

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki (70/2014)

Share
d7ucmbz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 2 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie z WDM Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, WDM Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz z Domu Maklerskiego WDM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w którym ? na podstawie art. 69 i 69 a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ? podmioty te poinformowały o zmianie stanu dotychczas posiadanego udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki (?WZ?). Zmiana udziału w głosach na WZ wynika z przeniesienia własności 5.258.372 akcji Spółki z WDM Capital S.A. na rzecz WDM Inwestycje Sp. z o.o., które miało miejsce w dniu 23 grudnia 2014 r. i było następstwem realizacji cywilnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 23 grudnia 2014 r. WDM CAPITAL S.A. WDM Capital S.A. poinformował, iż w wyniku zdarzenia powodującego zmianę
ilości głosów na WZ przekroczył w sposób bezpośredni w dół próg 10% oraz 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ, a także zmienił dotychczas posiadany udział ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów. Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ, WDM Capital S.A. nie posiadał pośrednio akcji Spółki. Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ, WDM Capital S.A. bezpośrednio posiadał 5.258.372 akcje zwykłe na okaziciela Spółki uprawniających do oddania 5.258.372 głosów na WZ, które stanowiły ok. 19,69% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz ok. 14,14% udziału w głosach na WZ. Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ, WDM Capital S.A. nie posiadał akcji Spółki pośrednio ani bezpośrednio. WDM INWESTYCJE SP. Z O.O. WDM Inwestycje Sp. z o.o. poinformował, iż w wyniku zdarzenia powodującego zmianę ilości głosów na WZ przekroczył w sposób bezpośredni w górę próg 5% oraz 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ.
Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ, WDM Inwestycje Sp. z o.o. nie posiadała pośrednio ani bezpośrednio akcji Spółki. Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ, WDM Inwestycje Sp. z o.o. nie posiadała pośrednio akcji Spółki. Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ, WDM Inwestycje Sp. z o.o. bezpośrednio posiadała 5.258.372 akcje zwykłe na okaziciela Spółki uprawniających do oddania 5.258.372 głosów na WZ, które stanowiły ok. 19,69% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz ok. 14,14% udziału w głosach na WZ. DOM MAKLERSKI WDM S.A. Dom Maklerski WDM S.A. poinformował, iż przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ, Dom Maklerski WDM S.A. nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki. Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ, Dom Maklerski WDM S.A. pośrednio, poprzez podmiot zależny WDM Capital S.A., posiadał 5.258.372 akcje zwykłe na okaziciela Spółki
uprawniających do oddania 5.258.372 głosów na WZ, które stanowiły ok. 19,69% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz ok. 14,14% udziału w głosach na WZ. Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ, Dom Maklerski WDM S.A. bezpośrednio nie posiadał akcji Spółki. Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ, Dom Maklerski S.A. pośrednio, poprzez podmiot zależny WDM Inwestycje Sp. z o.o., posiadał 5.258.372 akcje zwykłe na okaziciela Spółki uprawniających do oddania 5.258.372 głosów na WZ, które stanowiły ok. 19,69% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz ok. 14,14% udziału w głosach na WZ. Jednocześnie Dom Maklerski WDM S.A., WDM Inwestycje Sp. z o.o. oraz WDM Capital S.A. poinformowali, że nie wykluczają zwiększenia ani zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ w przyszłości oraz że nie występują osoby trzecie, z którymi zawarły umowy, przedmiotem których byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta. | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7ucmbz

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-265 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gen. Józefa Bema | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | + 48 71 327 28 00 | | + 48 71 796 91 95 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 898-20-13-160 | | 932894510 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-02 Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7ucmbz

Podziel się opinią

Share
d7ucmbz
d7ucmbz