Trwa ładowanie...
d3lhma7
espi
03-12-2010 22:05

EAST PICTURES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (10/...

EAST PICTURES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (10/2010)

d3lhma7
d3lhma7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EAST PICTURES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22 lok. 613, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338720, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) na dzień 29 grudnia 2010 r., na godzinę 15:00, które odbędzie się w Gdańsku w siedzibie Kancelarii Notarialnej Witolda Ogiegło, ul. Dmowskiego 15, z następującym porządkiem obrad :1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu.5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki?dotyczy § 8 ust. 5, § 9, § 11, § 14, § 23, § 24 ust. 1, § 34 ust. 1.6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji praw do akcji (PDA) i akcji serii C, oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT.10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji praw do akcji (PDA) i akcji serii C, oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT.11. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w
Radzie Nadzorczej.12. Zamknięcie obrad.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | EAP Ogłoszenie o zwołaniu w dniu 29 XII 2010 NWZA East Pictures.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lhma7

| | | EAST PICTURES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EAST PICTURES S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-515 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żurawia | | 22/613 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 502 32 99 | | (22) 502 32 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Tomasz Tokarski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lhma7
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3lhma7