Trwa ładowanie...
djywbx1
espi

EAST PICTURES S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów (2/2013)

EAST PICTURES S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów (2/2013)
Share
djywbx1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-27
Skrócona nazwa emitenta
EAST PICTURES S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Potterol Holding Limited z siedzibą na Cyprze o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przekroczenie progu 5% nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji na rynku regulowanym NewConnect zawartych w dniu 19 lutego 2013 r. Przed zamianą Potterol Holding Limited nie posiadała akcji Emitenta. Na dzień sporządzenia zawiadomienia Potterol Holding Limited posiada 133.437 akcji East Pictures S.A., stanowiących 8,09% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 133.437 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 8,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu East Pictures S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EAST PICTURES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EAST PICTURES S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-681 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hoża 39/4
(ulica) (numer)
(22) 464 81 26
(telefon) (fax)
info@eastpictures.pl www.eastpictures.pl
(e-mail) (www)
521-354-53-29
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Tomasz Tokarski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djywbx1

Podziel się opinią

Share
djywbx1
djywbx1