Trwa ładowanie...
d4mnij5

ECA - Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2014 (19/2015) - EBI

ECA - Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2014 (19/2015)

Share
d4mnij5
NEW CONNECT
Raport EBI nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem, Zarząd ECA S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny ECA S.A. za rok obrotowy 2014. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
JednostkowyraportrocznyECAS.A.-2014-0.pdf
Opiniairaportzbadaniajednostkowegosprawozdaniafinansowego2014-1.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roman Seredyński Prezes Zarządu
Piotr Woźniak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnij5

Podziel się opinią

Share
d4mnij5
d4mnij5