Trwa ładowanie...
d4mnyp8

ECA - Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Odszk ... - EBI

ECA - Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (16/2015)

Share
d4mnyp8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 16 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ECA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) spółki ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych EuCO za rok obrotowy 2015 i 2016. ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. dokona: - przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za I półrocze 2015 i I półrocze 2016 roku zgodnie z MSR/MSSF, - przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Centrum Odszkodowań za I półrocze 2015 i I półrocze 2016 roku zgodnie z MSR/MSSF, - badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za 2015 i 2016 rok zgodnie z MSR/MSSF, - badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK EuCO za 2015 i 2016 rok zgodnie z MSR/MSSF. Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
korzystała wcześniej z usług doradczych ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, który wybrał podmiot z Grupy firm Emitenta jako audytora swojego sprawozdania finansowego. Jest to realizacja założeń rozwoju, dotyczących pozyskiwania klientów w tym również spółek publicznych. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnyp8

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roman Seredyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnyp8

Podziel się opinią

Share
d4mnyp8
d4mnyp8