Trwa ładowanie...
d1l86ej
d1l86ej
espi

ECA - Zawarcie ugód sądowych (54/2014) - EBI

ECA - Zawarcie ugód sądowych (54/2014)
Share
d1l86ej

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 54 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie ugód sądowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2014 oraz 87/2012, 29/2013,32/2013 i 53/2013 Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia przed Sądem Okręgowym w Krakowie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ugód w następujących sprawach: - w sprawie z powództwa Zofii Podhorodeckiej przeciwko ECA S.A. o zapłatę i z powództwa wzajemnego ECA S.A. przeciwko Zofii Podhorodeckiej o ustalenie i zapłatę, - w sprawie z powództwa Auxilium Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przeciwko Zofii Podhorodeckiej o ustalenie i zapłatę. W związku z zawarciem przedmiotowych ugód, Sąd Okręgowy w Krakowie umorzył postępowania sądowe prowadzone w powyższych sprawach. Są to kroki zmierzające do spełnienia warunku zawieszającego, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 53/2014. Jednocześnie Emitent informuje, że Ugoda, o której mowa w raporcie bieżącym nr 53/2014 została zawarta za zgodą i rekomendacją Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: §3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje Bieżące i
Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roman Seredyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l86ej

Podziel się opinią

Share
d1l86ej
d1l86ej