Trwa ładowanie...
d36pyzr
espi

ECA - Zawarcie ugody (53/2014) - EBI

ECA - Zawarcie ugody (53/2014)
Share
d36pyzr

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 53 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie ugody | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje, że Emitent i Auxilium Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ? podmiot zależny od Emitenta, w dniu 30 lipca 2014 r. zawarły z panią Zofią Podhorodecką i panem Grzegorzem Gorczycą ugodę (?Ugoda?). Na mocy Ugody, strony z dniem jej zawarcia rozwiązały łączące je umowy o zakazie prowadzenia panią Zofię Podhorodecką i pana Grzegorza Gorczycę działalności konkurencyjnej wobec Emitenta (skróciły okres obowiązywania zakazu konkurencji), pod warunkiem zawieszającym uprawomocnienia się postanowień o umorzeniu postępowań, we wszystkich toczących się pomiędzy stronami procesach sądowych, wydanych w wyniku zawarcia ugód sądowych w tych sprawach. Na mocy Ugody Emitent zobowiązał się do zapłaty na rzecz pani Zofii Podhorodeckiej i pana Grzegorza Gorczycy odszkodowań w łącznej kwocie 580.000 zł brutto, z tytułu powstrzymania się przez nich od prowadzenia działalności konkurencyjnej, w okresie obowiązywania wskazanych umów. Ugoda zawiera ponadto zobowiązania stron do zawarcia ugód
sądowych we wszystkich toczących się pomiędzy stronami procesach sądowych. Strony zrzekły się wszelkich wzajemnych roszczeń. O zawarciu wskazanych umów o zakazie konkurencji Emitent informował raportem bieżącym nr 87/2012. Następnie Emitent raportami bieżącymi nr 29/2013 i 32/2013 informował o zakwestionowaniu tych umów. Podstawa prawna: §3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roman Seredyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36pyzr

Podziel się opinią

Share
d36pyzr
d36pyzr