Trwa ładowanie...
d3batjj
Informacja prasowa
instytucje płatnicze

eCard instytucją płatniczą

eCard uzyskała od Komisji Nadzoru Finansowego status krajowej instytucji płatniczej. Dzięki otrzymanej licencji, spółka będzie mogła realizować przekazy pieniężne oraz inne usługi wpisane w ustawę o usługach płatniczych.

Share
d3batjj

- Dla eCardu to bardzo istotna i strategiczna decyzja, dzięki której spółka może kontynuować stabilny rozwój, ale także wkraczać w nowe obszary działalności - mówi Ewa Bereśniewicz-Kozłowska, prezes zarządu eCard S.A.

18 listopada 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyznała eCardowi uprawnienia zezwalające na świadczenie szerokiego wachlarza usług finansowych, który obejmuje m.in. przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego, oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku a także wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy użytkowników i przy użyciu karty płatniczej lub innych podobnych instrumentów płatniczych.

Status krajowej instytucji płatniczej uprawnia również do obsługi autoryzacji, przesyłania do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków.

Przyznanie eCardowi S.A. przez KNF statusu krajowej instytucji płatniczej oznacza, że uprawniony podmiot spełnia szereg warunków koniecznych związanych z bezpieczeństwem środków finansowych i zaufaniem instytucji nadzorczych. Posiadanie statusu krajowej instytucji płatniczej to wyraźny sygnał dla rynku finansowego i partnerów eCardu, że spółka gwarantuje m.in. odpowiednie warunki kapitałowe, mechanizmy bezpieczeństwa wewnętrznego oraz stabilną sytuację finansową.

d3batjj

eCard S.A. jest 28 podmiotem na polskim rynku finansowym, który został wpisany na listę spółek posiadających licencję krajowej instytucji płatniczej przyznawaną przez KNF. Instytucje płatnicze w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych pojawiły się na naszym rynku pod koniec 2012 roku. Instytucje płatnicze mogą świadczyć podobne usługi do banków, czyli prowadzić konta, obsługiwać płatności i wydawać karty. Zasadniczą różnicą jest brak możliwości przyjmowania depozytów od klientów.

eCard S.A. to kluczowy gracz na polskim rynku w zakresie obsługi płatności internetowych i zdalnych, spółka prowadzi działalność agenta rozliczeniowego i oferuje wysoką jakość i szeroki zakres dostarczanych usług sektorowi finansowemu, bankom i korporacjom, a także małym i średnim przedsiębiorstwom. W 2006 roku eCard zadebiutował na GPW.

d3batjj

Podziel się opinią

Share
d3batjj
d3batjj