Trwa ładowanie...
d46w02y
d46w02y
espi

eCARD S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzen...

eCARD S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard S.A., które odbyło się w dniu 12 i 19 marca 2012 roku (6/2012)
Share
d46w02y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-19
Skrócona nazwa emitenta
eCARD S.A.
Temat
Lista Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard S.A., które odbyło się w dniu 12 i 19 marca 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd eCard S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard S.A. w dniu 12 oraz 19 marca 2012 roku (wznowionym po przerwie): 1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Społecznych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych: Liczba głosów ? 56 083 284 głosy Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na tym Zgromadzeniu ?100% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 84,72 %

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

eCARD Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
eCARD S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-387 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Arkońska 11
(ulica) (numer)
058 511 20 02 058 511 20 01
(telefon) (fax)
office@ecard.pl www.ecard.pl
(e-mail) (www)
521-31-03-040 016341786
(NIP) (REGON)
d46w02y

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2012-03-19 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d46w02y

Podziel się opinią

Share
d46w02y
d46w02y