Trwa ładowanie...
d3jesk1
espi

ECHO - Rejestracja obligacji serii D w KDPW (51/2014)

ECHO - Rejestracja obligacji serii D w KDPW (51/2014)
Share
d3jesk1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-06
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Rejestracja obligacji serii D w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. (?Spółka?) informuje, iż 6 listopada 2014 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o przyjęciu z dniem 7 listopada 2014 r. do depozytu papierów wartościowych 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii D spółki ECHO INVESTMENT S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, o terminie wykupu w dniu 20 kwietnia 2018 r., emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej Zarządu Spółki z dnia 15 października 2014 r. oraz nadać im kod PLECHPS00183. Podstawa prawna: § 34 Ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHO WIG - Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
(0-41) 33 33 333 (0-41) 33 32 333
(telefon) (fax)
office@echo.com.pl www.echo.com.pl
(e-mail) (www)
657-023-09-12 290463755
(NIP) (REGON)
d3jesk1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2014-11-06 Artur Langner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jesk1

Podziel się opinią

Share
d3jesk1
d3jesk1