Trwa ładowanie...
dwyes71
espi

ECHO - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta (23/2014)

ECHO - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta (23/2014)
Share
dwyes71
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Echo Investment S.A. (?Emitent?) informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu w dniu dzisiejszym przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego dotyczącego obligacji Emitenta (?Prospekt?). Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji spółki Echo Investment S.A. emitowanych w ramach programu emisji o łącznej wartości nominalnej do 200.000.000 zł. Prospekt zostanie opublikowany w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.echo.com.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej oferującego, którym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl) w dniu 25 czerwca 2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHO WIG - Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
(0-41) 33 33 333 (0-41) 33 32 333
(telefon) (fax)
office@echo.com.pl www.echo.com.pl
(e-mail) (www)
657-023-09-12 290463755
(NIP) (REGON)
dwyes71

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2014-06-24 Artur Langner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwyes71

Podziel się opinią

Share
dwyes71
dwyes71