Trwa ładowanie...
d3120q4
espi

ECHO - Zawiadomienia od znaczących akcjonariuszy (57/2011)

ECHO - Zawiadomienia od znaczących akcjonariuszy (57/2011)

Share
d3120q4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ECHO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienia od znaczących akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Echo Investment S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 grudnia 2011 roku Emitent otrzymał dwa zawiadomienia: Zawiadomienie Nr 1 ? o zbyciu w wyniku transakcji pakietowej przeprowadzonej na sesji w dniu 30 listopada 2011 r. przez spółkę Barcocapital Investment Limited z siedzibą przy ul. Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105 Nikozja, Republika Cypru, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek oraz Syndyka Republiki Cypru (Rejestr Spółek) pod nr HE 145969, podmiot zależny od Pana Michała Sołowowa, 41.500.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset tysięcy) akcji i zejściu poniżej 15% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. Zawiadomienie Nr 2 ? o nabyciu w wyniku transakcji pakietowej przeprowadzonej na sesji w dniu 30 listopada 2011 r. przez spółkę FTF Galleon S.A. z siedzibą w Luksemburgu przy Charles de Gaulle 2-8, L-1635 Luksemburg, zarejestrowana w Rejestrze Spółek Handlowych w Luksemburgu pod numerem B 154340, podmiot zależny od Pana Michała Sołowowa, 41.500.000
(czterdzieści jeden milionów pięćset tysięcy) akcji i przekroczeniu progu powyżej 20% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. Zawiadomienie Nr 1 "Działając na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 185, poz. 1439) zawiadamiam, że w wyniku transakcji pakietowej przeprowadzonej na sesji w dniu 30 listopada 2011 r. spółka Barcocapital Investment Limited z siedzibą przy ul. Agiou Pavlou 15, Ledra House, Agios Andreas, 1105 Nikozja, Republika Cypru, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek oraz Syndyka Republiki Cypru (Rejestr Spółek) pod nr HE 145969, podmiot zależny od Pana Michała Sołowowa, zbyła 41.500.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset tysięcy) akcji i w jej wyniku posiada akcje Echo Investment S.A. (Spółka) stanowiące poniżej 15% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia,
spółka Barcocapital Investment Limited posiada 62.543.437 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści trzy tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji Spółki, stanowiące 14,89% kapitału zakładowego i jest uprawiona do 62.543.437 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści trzy tysięcy czterysta trzydzieści siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 14,89% ogólnej liczby głosów. Przed transakcją spółka Barcocapital Investment Limited posiadała 104.043.543 (sto cztery miliony czterdzieści trzy tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji Spółki, stanowiące 24,77% kapitału zakładowego i była uprawiona do 104.043.543 (sto cztery miliony czterdzieści trzy tysięcy czterysta trzydzieści siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 24,77% ogólnej liczby głosów. Brak podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki. Brak osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539)" Zawiadomienie Nr 2 "Działając na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 185, poz. 1439) zawiadamiam, że w wyniku transakcji pakietowej przeprowadzonej na sesji w dniu 30 listopada 2011 r. spółka FTF Galleon S.A. z siedzibą w Luksemburgu przy Charles de Gaulle 2-8, L-1635 Luksemburg, zarejestrowana w Rejestrze Spółek Handlowych w Luksemburgu pod numerem B 154340, podmiot zależny od Pana Michała Sołowowa, nabyła 41.500.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset tysięcy) akcji i stała się posiadaczem akcji Echo Investment S.A. (Spółka) stanowiących powyżej 20% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia, spółka Galleon S.A. posiada 101.578.797 (sto
jeden milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcje Spółki, stanowiące 24,19% kapitału zakładowego i jest uprawiona do 101.578.797 (sto jeden milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 24,19% ogólnej liczby głosów. Przed transakcją spółka FTF Galleon S.A. posiadała 60.078.797 (sześćdziesiąt milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcje Spółki, stanowiące 14,3% kapitału zakładowego i była uprawiona do 60.078.797 (sześćdziesiąt milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 14,3% ogólnej liczby głosów. Brak podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki. Brak osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539)" Podstawa prawna: art.70 ust.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 185 poz. 1439)." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3120q4

| | | ECHO INVESTMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ECHO | | WIG Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Solidarności | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-41) 33 33 333 | | (0-41) 33 32 333 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@echo.com.pl | | www.echo.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 657-023-09-12 | | 290463755 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2011-12-05 Artur Langner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3120q4

Podziel się opinią

Share
d3120q4
d3120q4