Trwa ładowanie...
dkmzdia

ECHO - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta (6/2013)

ECHO - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta (6/2013)

Share
dkmzdia
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-28
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki Echo Investment SA (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 28 stycznia 2013 roku Emitent otrzymał zawiadomienie, na podstawie którego osoba pełniąca w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierowniczą i posiadająca dostęp do informacji poufnych, informuje o dokonaniu w 2012 roku transakcji nabycia akcji spółki Echo Investment SA, których łączna wartość nie przekroczyła 5.000 EUR. Transakcja nabycia akcji została dokonana na rynku regulowanym GPW w systemie notowań ciągłych w dniu 28 lutego 2012 roku. Łączny wolumen nabytych akcji wyniósł 4.774 akcji a średnia cena nabycia wyniosła 4,16 zł za jedną akcję. Informujący wniósł o utajnienie danych osobowych powołując się na treść §3 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji, o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkmzdia

| | | ECHO INVESTMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ECHO | | WIG - Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Solidarności | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-41) 33 33 333 | | (0-41) 33 32 333 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@echo.com.pl | | www.echo.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 657-023-09-12 | | 290463755 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2013-01-28 Artur Langner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkmzdia

Podziel się opinią

Share
dkmzdia
dkmzdia