Trwa ładowanie...
d1vrpnj
espi

EDISON - Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 grudni ... - EBI

EDISON - Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 grudnia 2014 r. (11/2014)

Share
d1vrpnj
NEW CONNECT
Raport EBI nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 grudnia 2014 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Edison S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 122A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040306 (?Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 3 grudnia 2014 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki. W załączeniu znajdują się następujące dokumenty: 1. Ogłoszenie o zwołaniu NZWZ na dzień 2014-12-03. 2. Projekty uchwał na NZWZ. 3. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na NZWZ. 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NZWZ. 5. Informacja o liczbie akcji Edison S.A. na dzień 2014-11-07. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis
1OgloszenieoWalnymZgromadzeniuEdisonS.A._(2014)-0.pdf
2ProjektyuchwalnaNWZWEdisonS.A._-RN_(2014)-1.pdf
3Wzorpelnom.doglosowanianaNWZW-2.pdf
4Formularzedo_glosowania-3.pdf
5InformacjaoliczbieakcjiEdisonS.A.nadzien_2014-10-16-4.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vrpnj

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Kuciel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vrpnj

Podziel się opinią

Share
d1vrpnj
d1vrpnj