Trwa ładowanie...
dcj9hv4

EDISON S.A. - Zawarcie transakcji w trybie art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansow ...

EDISON S.A. - Zawarcie transakcji w trybie art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ? korekta raportu ESPI nr 1/2015 (2/2015)

Share
dcj9hv4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EDISON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie transakcji w trybie art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ? korekta raportu ESPI nr 1/2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Edison S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w wyniku niezamierzonej omyłki w raporcie ESPI z dnia 6 marca 2015 r. zostały przekazane niepełne informacje. Zarząd Spółki dokonuje korekty raportu ESPI nr 1/2015 w postaci uzupełnienia jego treści. Poniżej znajduje się pełna treść raportu: ?Zarząd spółki Edison S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 5 marca 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 160 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) w sprawie zawarcia transakcji sprzedaży akcji Emitenta. Członek Rady Nadzorczej wskazał w zawiadomieniu, że w dniu 27 lutego 2015 r. dokonał transakcji sprzedaży 71.950 (słownie: siedemdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu) akcji Edison S.A. po cenie 1,55 zł. Transakcja została zawarta w trybie transakcji sesyjnej na rynku NewConnect. Ponadto, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 1950), Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych.? Osoby reprezentujące spółkę: Tomasz Kuciel - Prezes Zarządu | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcj9hv4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcj9hv4

Podziel się opinią

Share
dcj9hv4
dcj9hv4