Trwa ładowanie...
d3aaut0

EFH - Rejestracja przez Sąd scalenia akcji Spółki i innych zmian w statucie zgodnie z uchwałami N...

EFH - Rejestracja przez Sąd scalenia akcji Spółki i innych zmian w statucie zgodnie z uchwałami NWZA z 20 grudnia 2012 roku - korekta (4/2013)

Share
d3aaut0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013 1
Data sporządzenia: 2013-01-17
Skrócona nazwa emitenta
EFH
Temat
Rejestracja przez Sąd scalenia akcji Spółki i innych zmian w statucie zgodnie z uchwałami NWZA z 20 grudnia 2012 roku - korekta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że w treści przekazanego w dniu wczorajszym, 16 stycznia 2013 roku omyłkowo podano liczbę akcji po scaleniu. Prawidłowy zapis to: W związku z rejestracją zmian w Statucie Spółki od dnia 10 stycznia 2013 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 146.600.000 złotych (sto czterdzieści sześć milionów sześćset tysięcy złotych) i składa się z: 10.000 akcji serii A, 14.650.000 akcji serii B.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aaut0

| | | EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EFH | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 107 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 22) 651 63 34 | | (0 22) 842 27 91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | efh@efh.com.pl | | www.efh.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5221001153 | | 010721536 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Michał Tober Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aaut0

Podziel się opinią

Share
d3aaut0
d3aaut0